ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:16โดยAdmin Chk

ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


..รายละเอียดดังแนบ..