ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:09โดยAdmin Chk


ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


...รายละเอียดดังแนบ...


Ċ
Admin Chk,
5 ก.พ. 2560 22:09
Ċ
Admin Chk,
5 ก.พ. 2560 22:09
Ċ
Admin Chk,
5 ก.พ. 2560 22:09
Ċ
Admin Chk,
5 ก.พ. 2560 22:09
Comments