ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์2 ก.พ. 2559 02:01โดยAdmin Chk
ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
Comments