ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (โรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์5 ก.พ. 2560 22:02โดยAdmin Chk

ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (โรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

....รายละเอียดดังแนบ...