ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 ป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์12 ก.พ. 2563 19:07โดยAdmin Chk

Comments