ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์6 ก.พ. 2562 19:04โดยAdmin Chk
ประกาศโรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ค. 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดดังแนบ