ภาพกิจกรรม

นิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์14 ส.ค. 2562 00:35โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน (ธุรกิจศึกษา) จัดนิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

โพสต์14 ส.ค. 2562 00:30โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 00:31 ]

ในวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ๒๐ กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:39โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ๒๐ กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:31โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัย


กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:25โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:20โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:15โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามามัคคี จัดกิจกรรม "เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒" ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:08โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับวัดป่าศรัทธารวม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับคณะครู และนักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


มอบใบประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

โพสต์2 ก.ค. 2562 22:53โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กิจกรรมในการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขัน gsp การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขัน a-math การแข่งขันซูโดกุ และการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ปลอดภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปลอดภัยท้องก่อนวัยอันควร

โพสต์2 ก.ค. 2562 22:44โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับโรงพยาบาลโชคชัย จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ปลอดภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปลอดภัยท้องก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
1-10 of 176