ภาพกิจกรรม

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ

โพสต์13 ม.ค. 2563 21:25โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ศิลป์ไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 21:12โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ศิลป์ไทย ครั้งที่ ๓ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๗ และห้อง ๒๑๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:56โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ 
ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฑานักเรียน สพม.๓๑

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:52โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฑานักเรียน สพม.๓๑ 
ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:45โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:37โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:33โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๔ - ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วังน้ำเขียวเลควิว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.โชคชัย

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:27โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.โชคชัย 
ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

การสอบ Pre O-NET ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

โพสต์13 ม.ค. 2563 19:00โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการสอบ Pre O-NET ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จำนวน ๙๗๐ คน ในวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมสังเกตุการณ์ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 18:55โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 
กิจกรรมสังเกตุการณ์ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ สนามโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
1-10 of 205