ภาพกิจกรรม

กรีฑาสีภายใน "โชคชัยเกมส์" ๒๕๖๒

โพสต์11 พ.ย. 2562 19:34โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 22:53 ]

กรีฑาสีภายใน "โชคชัยเกมส์" ๒๕๖๒
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน "โชคชัยเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษ

โพสต์11 พ.ย. 2562 19:22โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


การอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิทยฐานะ ว.๒๑

โพสต์11 พ.ย. 2562 18:56โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิทยฐานะ ว.๒๑ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โครงการ TOT young club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โพสต์11 พ.ย. 2562 18:41โดยAdmin Chk

อบรม TOT 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ TOT young club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคีเข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"

โพสต์11 พ.ย. 2562 18:37โดยAdmin Chk

ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธฺิ์ทอง "จินดามณี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มาศึกษาดูงานจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี


ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต 2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 18:27โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2562 18:30 ]

ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต 
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงาน "ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


นิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์14 ส.ค. 2562 00:35โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน (ธุรกิจศึกษา) จัดนิทรรศการแสดงโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

โพสต์14 ส.ค. 2562 00:30โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 00:31 ]

ในวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ๒๐ กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:39โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ๒๐ กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:31โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัย


1-10 of 182