การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์6 เม.ย. 2558 00:26โดยscience chk   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2558 00:30 ]
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.


Comments