โรงเรียนโชคชัยสามัคคี มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:41โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 01:44 ]
วิชาคณิตศาสตร์สูงสุด ม.ต้น ได้แก่ นายรัชชานนท์ เกี้ยวกระโทก ได้คะแนน ๘๘ คะแนน 
และม.ปลาย ได้แก่ นางสาวปานชีวา กริดกระโทก ได้คะแนน ๙๐ คะแนน 
ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments