จัดกิจกรรมติว O-NET สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:24โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
จัดกิจกรรมติว O-NET สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ในวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๘-๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments