จักทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์17 มี.ค. 2559 20:18โดยscience chk
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว เป็นประธานในการจักทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments