การแข่งขันกีฬานักเรียนของอำเภอโชคชัย ครั้งที่ ๑ "กระโทกเกมส์"

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:40โดยAdmin Chk
อำเภอโชคชัย ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอโชคชัย มอบหมายให้โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนของอำเภอโชคชัย ครั้งที่ ๑ "กระโทกเกมส์" 
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments