การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑

โพสต์15 พ.ค. 2558 09:21โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนการประชุมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ส่งเสริมและแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 


Comments