การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โพสต์15 พ.ย. 2559 22:30โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments