การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:31โดยAdmin Chk
การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และการฝึกอบรมการให้สัญญาณและการอำนวยความสะดวกการจราจง นศท.จราจร - ลูกเสือ 
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และหอประชุมชงโค โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments