การประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู่ช่วยและพนักงานราชการ

โพสต์25 มี.ค. 2558 23:09โดยscience chk
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว มาเป็นประธานเปิดการประเมิน และให้โอวาท แก่ผู้ที่เข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู่ช่วยและพนักงานราชการ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
มีผู้เข้ารับการประเมิน ได้แก่ ครูผู้ช่วย จำนวน ๖ คน พนักงานราชการ ๔ คน

Comments