การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์21 มี.ค. 2558 21:18โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

Comments