การสอบ Pre O-NET ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

โพสต์13 ม.ค. 2563 19:00โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการสอบ Pre O-NET ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จำนวน ๙๗๐ คน ในวันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments