การอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิทยฐานะ ว.๒๑

โพสต์11 พ.ย. 2562 18:56โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิทยฐานะ ว.๒๑ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments