การอบรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:38โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยงานจราจรร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย 
จัดการอบรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารพวงชมพู โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments