โครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"

โพสต์22 พ.ย. 2558 21:13โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าไหมเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
Comments