โครงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ม.๓-ม.๖

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:34โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดโครงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม 
การทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ม.๓-ม.๖ 
วันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓Comments