โครงการเผยแพร่ความรู้และการฝึกปฏิบัติ การช่วยชีวิตพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั่วไป (CPR)

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:24โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับเครือโภคภัณฑ์จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และการฝึกปฏิบัติ
การช่วยชีวิตพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั่วไป (CPR)
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓Comments