โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้น ม.๑-๕ ทั้งชั้นตรี โท และเอก

โพสต์13 ม.ค. 2563 00:36โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดป่าศรัทธารวม จัดโครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ชั้น ม.๑-๕ ทั้งชั้นตรี โท และเอก ในวันที่ ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๔ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ห้องโสตทัศนศึกษา ๒ อาคาร ๗ หอประชุมชงโค และโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments