โครงการ TOT young club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โพสต์11 พ.ย. 2562 18:41โดยAdmin Chk
อบรม TOT 
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ TOT young club เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนักเรียนโรงเรียนโชคชัยสามัคคีเข้าอบรมจำนวน ๓๐ คน ในวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments