โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ปลอดภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปลอดภัยท้องก่อนวัยอันควร

โพสต์2 ก.ค. 2562 22:44โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีร่วมกับโรงพยาบาลโชคชัย จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ปลอดภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปลอดภัยท้องก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments