เข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:44โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 21:12 ]
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษกองลูกเสือ - เนตรนารี 
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments