กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:30โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 21:13 ]
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษกองลูกเสือ - เนตรนารี 
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี กลุ่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และสวนสัตว์นครราชสีมา

Comments