กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์17 มิ.ย. 2562 00:58โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ และฝากตัวเป็นศิษย์กับครูอาจารย์ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments