กิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ศิลป์ไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 21:12โดยAdmin Chk

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ศิลป์ไทย ครั้งที่ ๓ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๗ และห้อง ๒๑๒

Comments