กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์28 ม.ค. 2562 00:57โดยAdmin Chk   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 23:06 ]
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีนายปราโมทย์ กงทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Comments