กิจกรรมค่ายEnglish Camp Schedule ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 18:14โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่ายEnglish Camp Schedule 
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารพวงชมพูโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments