กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษ

โพสต์11 พ.ย. 2562 19:22โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments