กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์6 มิ.ย. 2559 01:26โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และองค์กรภาคีเครือข่ายได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments