กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:31โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัย


Comments