กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์17 มิ.ย. 2562 01:08โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments