กิจกรรมสังเกตุการณ์ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 18:55โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 
กิจกรรมสังเกตุการณ์ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ สนามโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments