กิจกรรมสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:45โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments