กิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวศึกษาต่อ (พี่เล่าให้น้องฟัง)

โพสต์26 ธ.ค. 2559 00:13โดยscience chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวศึกษาต่อ (พี่เล่าให้น้องฟัง) ให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชพฤกษ์

Comments