กิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวศึกษาต่อพี่เล่าให้น้องฟัง

โพสต์13 ม.ค. 2563 01:46โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โดยงานเเนะเเนวได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวศึกษาต่อพี่เล่าให้น้องฟัง 
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments