กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์16 มิ.ย. 2562 23:18โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments