กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:15โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามามัคคี จัดกิจกรรม "เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒" ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

Comments