กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:56โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ 
ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

Comments