กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ๒๐ กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ส.ค. 2562 23:39โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ๒๐ กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


Comments