กิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

โพสต์28 ม.ค. 2562 00:22โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments