กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 17:57โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโชคชัยสามัคคีComments