กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์30 มิ.ย. 2562 19:48โดยAdmin Chk
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
Comments