กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนโชคชัยสามัคคี

โพสต์2 ก.ย. 2558 17:58โดยscience chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนโชคชัยสามัคคี จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘Comments