กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "งานสัปดาห์กิจกรรมและนิทรรศการคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558"

โพสต์20 ส.ค. 2558 19:23โดยAdmin Chk
ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

Comments