กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี

โพสต์20 ส.ค. 2558 19:35โดยAdmin Chk
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียน ชั้น ม.6/2, 6/4, 6/6, 6/8 และ 6/12 
เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี 
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
Comments